Có mặt trong chương trình hòa nhạc Điều còn mãi 2011, Đăng Dương khiến người nghe nổi da gà khi thể hiện ca khúc "Những ánh sao đêm".

Anh Thư