đăng ký lưu hành thuốc

Cập nhập tin tức đăng ký lưu hành thuốc

Giấy đăng ký lưu hành thuốc có hiệu lực ngắn nhất là 3 năm

Nhiều người lầm tưởng giấy đăng ký lưu hành thuốc có hiệu lực vĩnh viễn, tuy nhiên trên thực tế, thời hạn của loại giấy này thường là 5 năm, một số loại chỉ 3 năm.

Giấy đăng ký lưu hành thuốc có hiệu lực bao lâu?

Thời hạn hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc là 5 năm kể từ ngày cấp hoặc gia hạn.