Đặng Phạm Phương Chi The Face Vietnam 2017

Cập nhập tin tức Đặng Phạm Phương Chi The Face Vietnam 2017

“Bỏ bê” FFQ, ChiChi đi thi The Face Vietnam 2017

(GameSao.vn) – ChiChi đã được HLV Hoàng Thùy lựa chọn và sẽ tiếp tục xuất hiện trong các tập sau của chương trình truyền hình.