Dang

Cập nhập tin tức Dang

Đảm bảo mạng lưới thông suốt cho Đại hội XII của Đảng

Sáng nay, Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng đã có buổi làm việc và kiểm tra các công tác chuẩn bị cho Đại hội thuộc trách nhiệm của Bộ TT&TT.