Đặng Thuần Phong

Cập nhập tin tức Đặng Thuần Phong

Không nên chuyển tiền phân bổ cho ngành y để làm dự án giao thông

Trước thực tế nhân lực y tế nghỉ việc rất lớn và hàng loạt vấn đề khác đặt ra với ngành y tế, nhiều ý kiến cho rằng việc lấy số tiền phân bổ cho ngành y còn dư chuyển cho các dự án giao thông thì người làm trong ngành y sẽ tủi thân.

Không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ cài cắm vào quá trình xây dựng luật

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh như vậy trong Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

Biệt thự Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái: Không làm rõ là bất bình thường

ĐB Dương Trung Quốc cho rằng, nếu làm rõ thì người ta sẽ thấy đó là chuyện bình thường, còn không làm rõ thì sẽ thấy đó là không bình thường.

ĐBQH lo tình trạng chạy khỏi Tổ quốc khi vi phạm pháp luật để an thân

ĐB Đặng Thuần Phong nêu sự bất an về tình trạng chạy khỏi Tổ quốc đến nơi VN chưa ký kết về dẫn độ tội phạm.