đảng ủy

Cập nhập tin tức đảng ủy

Bị cách chức vì thi trượt…đại học

Sau khi bị kỷ luật do “không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng”; hơn nửa năm sau, anh Hiến tiếp tục bị kỷ luật khiển trách về mặt Đảng với cùng lý do thi trượt đại học.

Ông Đào Ngọc Dung thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy khối cơ quan TƯ

Ông Đào Ngọc Dung thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TƯ sau khi được QH phê chuẩn đảm nhận nhiệm vụ Bộ trưởng LĐ-TB-XH.