đăng video không ai xem

Cập nhập tin tức đăng video không ai xem

"Thánh nhọ" số 1 YouTube: up đến 1.007 videos mà không ai thèm xem

Có lẽ sau khi biết anh chàng chủ kênh YouTube 真ん中小五郎 thì định nghĩa của chúng ta về thánh nhọ sẽ hoàn toàn thay đổi.