Đảng viên vi phạm

Cập nhập tin tức Đảng viên vi phạm

Đình chỉ công tác Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công ở Quảng Ninh

Ông Đinh Quốc Biên, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) bị đình chỉ công tác để xem xét thông tin phản ánh hành vi vi phạm đạo đức lối sống.

TP.HCM kỷ luật 201 đảng viên vi phạm

Trong sáu tháng đầu năm 2018, tổng số đảng viên ở TP.HCM bị thi hành kỷ luật là 201 người bằng các hình thức: Khiển trách 154 người, cảnh cáo 37 người, cách chức năm người và khai trừ năm người.