đánh nhau trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Cập nhập tin tức đánh nhau trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Báo cáo Trung ương Đảng xem xét kỷ luật ông Trần Đình Thành; Ông Nguyễn Viết Dũng xin thôi thành viên Ban Kinh tế Ngân sách… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.