Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 11/2012

Giữa tháng 11/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

10 ngày giữa tháng 11:

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn tháng 11/2012

Giữa tháng 11/2012, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được sự giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ qua ngân hàng Vietcombank:

Ngày giao dịch

 Số tiền

Mô tả

20/11/2012

           500,000

IBVCB.1911120266581002.ủng hộ cụ Đinh Thị Em

20/11/2012

           500,000

IBVCB.1911120999923001.ủng hộ cụ Đinh Thị Em

20/11/2012

        2,000,000

IBVCB.2011120441491002.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           500,000

IBVCB.2011120057811002.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           600,000

IBVCB.2011120637203001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           500,000

IBVCB.2011121015347001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

             50,000

IBVCB.2011120593887001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           600,000

IBVCB.2011120895559001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           300,000

IBVCB.2011120787107001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           200,000

IBVCB.2011120519331001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

             40,000

IBVCB.2011120374747001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           300,000

IBVCB.2011120700479001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           300,000

IBVCB.2011120849623001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           500,000

IBVCB.2011120592127001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           200,000

IBVCB.2011120698247001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           100,000

IBVCB.2011120219919002.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

             50,000

IBVCB.2011120124119001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           500,000

IBVCB.2011120419367001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           100,000

IBVCB.2011120441043004.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           300,000

IBVCB.2011120668595001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           100,000

IBVCB.2011120390887001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

        2,000,000

IBVCB.2011120109647002.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           500,000

IBVCB.2011120671999001.Ms.Ha, Ms.Thi ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           200,000

IBVCB.2011120041511001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           500,000

Pham Suong Thao ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

        1,000,000

IBVCB.2011120864121001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           600,000

IBVCB.2011120694425001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           600,000

IBVCB.2011120870345001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

        1,000,000

Tran Tu Quyen ủng hộ 5 bé mồ côi con chị Cao Thị Tâm

20/11/2012

        1,000,000

IBVCB.2011120382709001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           300,000

IBVCB.2011121018653001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           200,000

IBVCB.2011120073685001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           200,000

IBVCB.2011120056365001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           500,000

Nguyen Ngoc Trung Hieu ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           200,000

IBVCB.2011120024481001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           100,000

IBVCB.2011120506449001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           600,000

IBVCB.2011120902565002.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           300,000

IBVCB.2011120852757001. ủng hộ cháu Nguyễn Anh Đức 150,000; ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My 150,000

20/11/2012

           300,000

IBVCB.2011120845013001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           100,000

IBVCB.2011120655101001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           300,000

IBVCB.2011120936813002.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           100,000

IBVCB.2011120330049002.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

           200,000

Nguyen Quang Huy ủng hộ cụ Đinh Thị Em

20/11/2012

           200,000

IBVCB.2011120945811001.ủng hộ cụ Đinh Thị Em

20/11/2012

           200,000

IBVCB.2011120189867003.ủng hộ cụ Đinh Thị Em

20/11/2012

           200,000

IBVCB.2011120071035002.ủng hộ cháu Nguyễn Anh Đức

20/11/2012

           200,000

IBVCB.2011120919155001.ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

20/11/2012

           500,000

IBVCB.2011120138769001.ủng hộ cháu Nguyễn Anh Đức

20/11/2012

           300,000

Nguyen Thi Ngoc Mai ủng hộ cháu Lê Tân Trường An và ủng hộ cháu Nguyễn Anh Đức

20/11/2012

           300,000

Hoang Thi Linh Xuyen ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

19/11/2012

           500,000

IBVCB.1911120627047001.ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

19/11/2012

           200,000

Le Hai Son ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

19/11/2012

           100,000

Le Xuan Thu ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

19/11/2012

           200,000

IBVCB.1811120101479001.ủng hộ cháu Nguyễn Anh Đức

19/11/2012

           300,000

IBVCB.1911120619019002.ủng hộ cháu Nguyễn Anh Đức

19/11/2012

           400,000

Hoang Duy Long ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm và bé Lê Tấn Trường An

19/11/2012

        1,000,000

IBVCB.1911120080537001.ủng hộ cháu Nguyễn Anh Đức

19/11/2012

           500,000

IBVCB.1911120547487003.ủng hộ cháu Nguyễn Anh Đức

19/11/2012

           100,000

IBVCB.1811121031407001.ủng hộ cháu Nguyễn Anh Đức

19/11/2012

        1,100,000

IBVCB.1911120870425001.Nguyen Anh Phuong ủng hộ chị Cao Thị Tâm 300,000, bà Dương Thị Dậu 100,000, anh Hà Văn Chín 300,000, ông Lê Văn Trung 200,000

18/11/2012

           300,000

IBVCB.1811120605819001.ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

           150,000

Tran Thi Mai Loan ủng hộ cháu Lê Tần Trường An   

16/11/2012

        1,000,000

Nguyen Van Vinh ủng hộ cháu Lê Tần Trường An  và mẹ con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

        1,000,000

Nguyen Duc Hoa ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

           300,000

Pham Quoc Cong  ủng hộ cháu Lê Tần Trường An 

16/11/2012

           250,000

IBVCB.1611120187711001.ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

           600,000

Tran Dinh Dung ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

        5,000,000

IBVCB.1611120482671002.ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

           500,000

Nguyen Ha Doan Phuong ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

           200,000

IBVCB.1611120545345001.ủng hộ cháu Lê Tần Trường An 

16/11/2012

        5,000,000

Pham Minh Duc ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

           300,000

Le T Trung ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

16/11/2012

           100,000

Do Thuy Lan  ủng hộ ông Lê Văn Trung

16/11/2012

           100,000

Do Thuy Lan  ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

           300,000

IBVCB.1511120518269001.ủng hộ cháu Lê Tần Trường An 

16/11/2012

           200,000

IBVCB.1611120484617001.ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

           500,000

Nguyen Thi Thuy Van ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

           478,000

Doan Phu An  ủng hộ cháu Trần Thị Tuyên

16/11/2012

           500,000

IBVCB.1611120460697001.Le Huynh Phuong ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

           200,000

IBVCB.1611120664335003.ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

        1,000,000

Tong Hoai Son ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

16/11/2012

           300,000

IBVCB.1611121011365001.ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

           500,000

Duong Minh Phuc  ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

           200,000

Tran Thanh Qunh ủng hộ 5 cháu mồ côi con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

           100,000

IBVCB.1611120099047001.ủng hộ ông Lê Văn Trung

15/11/2012

           500,000

Le Tam Tinh ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           200,000

Ngo Viet Tuan ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           200,000

Pham Thanh Do ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           300,000

IBVCB.1511120508247001.ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           500,000

IBVCB.1511120802273001.ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           200,000

IBVCB.1511120435813001.Be Nhim ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           200,000

IBVCB.1511120572113002.ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           300,000

Thai M Ngan Ha ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           300,000

IBVCB.1511121020833001.ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           300,000

IBVCB.1511120868265001.ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

             50,000

IBVCB.1511120863767002.ủng hộ cháu Huỳnh Phương Anh

15/11/2012

           500,000

Tran Quoc Khang ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           100,000

Tran Vu Duy  ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           100,000

IBVCB.1511120266787001.ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           200,000

IBVCB.1511120976463001.ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           100,000

IBVCB.1511120389495002.ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           100,000

Le Thi Thuy Lam ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

15/11/2012

           500,000

IBVCB.1511120711641001.ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

        1,200,000

Nguyen Thi Xuan Sang ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

15/11/2012

           200,000

IBVCB.1511120011585003.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Yến Vy

15/11/2012

           500,000

IBVCB.1511120257321001.ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           200,000

IBVCB.1511120527185002.ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           200,000

IBVCB.1511120045089001.ủng hộ gia đình chị Ngô Thị Hồng

15/11/2012

           100,000

IBVCB.1511120865367001.ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           200,000

Huynh Quoc Viet ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           500,000

IBVCB.1511120079289001.ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           500,000

IBVCB.1411120238717001.ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

15/11/2012

             30,000

IBVCB.1511120870791001. ủng hộ

15/11/2012

           200,000

IBVCB.1511120864987001.ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

15/11/2012

           200,000

IBVCB.1511120586139001.ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

15/11/2012

           500,000

IBVCB.1511120809507001.ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

15/11/2012

           200,000

IBVCB.1511120108427002.ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

15/11/2012

           200,000

IBVCB.1511120886949003.ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

15/11/2012

           300,000

IBVCB.1511120597645001.ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An 

14/11/2012

             50,000

IBVCB.VCBVT. 84989050212. Bé Q Giang ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

14/11/2012

        1,200,000

Nguyen Thi Xuan Sang ủng hộ bé Lại Thị Thu Hiền, 7 anh em mồ côi Nguyễn Đình Giáp, bé Huỳnh Thị Kim Ngân

14/11/2012

           500,000

Nguyen T Ngoc mai ủng hộ cháu Huỳnh Thị Kim Ngân 200,000 cháu Nguyễn Thị Yến Vy 100,000; chị Cao Thị Tâm 200,000

14/11/2012

           200,000

IBVCB.1411120297259001.ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

14/11/2012

           500,000

Pham Quoc Manh ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

14/11/2012

           500,000

Pham Quoc Manh ủng hộ cháu Nguyễn Thị Yến Vy

14/11/2012

           100,000

Nguyen Minh Trang ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

14/11/2012

           200,000

IBVCB.1411120613701001.ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

14/11/2012

           200,000

IBVCB.1411120669813001.ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

14/11/2012

           500,000

IBVCB.1411120889497002.ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

14/11/2012

           500,000

IBVCB.1411120000137002.ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

14/11/2012

           100,000

Nguyen Thi Thao ủng hộ cháu Huỳnh Kim Ngân

14/11/2012

           200,000

Bạn đọc có TK 0401000433008 ủng hộ

13/11/2012

           200,000

Doan Minh Cuong ủng hộ cháu Nguyễn Thị Yến Vy

13/11/2012

           200,000

Ha Thi Minh Chau ủng hộ 7 anh em mồ côi Nguyễn Đình Giáp

13/11/2012

       10,000,000

CT TNHH SX VA TM THAI THINH HOANG ủng hộ hoàn cảnh khó khăn

13/11/2012

           100,000

Nguyen Tien Duc ủng hộ bà Dương Thị Dậu

13/11/2012

        2,000,000

Phan Thi Vinh ủng hô anh em cháu Nguyễn Ngọc Lượng

12/11/2012

           100,000

IBVCB.1211120968771002.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Yến Vy

12/11/2012

           200,000

IBVCB.1211121026335001.ủng hộ cháu Nguyễn Thị Yến Vy

12/11/2012

           200,000

Le Ha Nha Trang ủng hộ cháu Huỳnh Thị Kim Ngân

10/10/2012

1.000.000

Nguyễn Danh Hà: ủng hộ con chi Phạm Thị MỸ Tuyền (cháu Phạm Ái Mi)

26/10.2012

200.000          

Trần thị Thuý Nga - đ/c: nhà 85 ngõ 6 đặng văn ngữ: ủng hộ A Hoàng

26/10/2012

500.000

Ông Trần Văn Duật - d/c nhà 85 ngõ 6 đặng văn ngữ: ủng hộ A Hoàng

 

2. Ủng hộ qua ngân hàng Viettinbank:

Ngày giao dịch

 Số tiền

Thông tin ủng hộ

12/11/2012

                     3,000,000

TK chuyen 711A03164063;ủng hộ cháu Nguyễn Thị Yến Vy

14/11/2012

 3,000,000

TK chuyen 711A03164063;ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

14/11/2012

 500,000

Ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

15/11/2012

                        200,000

Nguyen Thanh Hai ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

15/11/2012

                     2,000,000

TK chuyen 711A03164063;ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An

16/11/2012

                        200,000

Ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

16/11/2012

                        200,000

Ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An

16/11/2012

                        200,000

Phung Gia ủng hộ cháu Lại Thị Thu Hiền  

16/11/2012

                        200,000

Phung Gia ủng hộ chị Ngô Thị Hồng

16/11/2012

                        200,000

Phùng Gia ủng hộ Huỳnh Thị Kim Ngân

16/11/2012

                     3,000,000

Ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

18/11/2012

                          50,000

Ủng hộ mẹ con chị Cao Thị Tâm

19/11/2012

                        200,000

Vu Quang ủng hộ cháu Nguyễn Anh Đức      

20/11/2012

                     1,000,000

Tran Thanh Ngoc ủng hộ 7 anh em Nguyễn Đình Giáp

20/11/2012

                        300,000

Ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

                        300,000

Ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

                     2,000,000

Ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

                          50,000

Ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

                        200,000

Ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

                        500,000

Ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

                          50,000

Ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

20/11/2012

                        500,000

Ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

3, Ủng hộ tại VietNamNet:

Ngày tháng

Số Tiền

Thông tin ủng hộ

12/11/2012

1,000,000              

Trương Lê Tuấn Anh ủng hộ Ngô Thị Hồng

12/11/2012

1,000,000              

Trương Lê Tuấn Anh ủng hộ Nguyễn Đình Giáp

13/11/2012

2,000,000              

Nguyễn Thị Hoàng Oanh ủng hộ Nguyễn Đình Giáp

14/11/2012

500,000              

 Trứ + An ủng hộ Tạ Thị Chang

14/11/2012

500,000              

Trứ + An ủng hộ Nguyễn Văn Sơn

14/11/2012

500,000              

Huỳnh Ngọc Dung ủng hộ chị Cao Thị Tâm

14/11/2012

200,000              

Bạn đọc VNN ủng hộ cháu Lài Thị Thu Hiền

15/11/2012

100,000              

 Nguyễn Thị Thu Thủy ủng hộ Cao Thị Tâm

6/11/2012

200. 000

Vũ Mạnh Kiên: ủng hộ em Quỳnh bị ung thư sương - 200.000

22/11/2012

500. 000

Lê Thị Phương Liên - d/c số nhà 34, ngô sỹ liên, quận đống đa, Hà Nội: ủng hộ em Nguyễn Thị Trà My

 

 

Ngày tháng      Số tiền            Ủng hộ

12/11/2012      1,000,000       Trương Lê Tuấn Anh ủng hộ Ngô Thị Hồng

12/11/2012      1,000,000       Trương Lê Tuấn Anh ủng hộ Nguyễn Đình Giáp

13/11/2012      2,000,000       Nguyễn Thị Hoàng Oanh ủng hộ Nguyễn Đình Giáp

14/11/2012      500,000          Trứ + An ủng hộ Tạ Thị Chang

14/11/2012      500,000          Trứ + An ủng hộ Nguyễn Văn Sơn

14/11/2012      500,000          Huỳnh Ngọc Dung ủng hộ chị Cao Thị Tâm

14/11/2012      200,000          Bạn đọc VNN ủng hộ cháu Lài Thị Thu Hiền

15/11/2012      100,000          Nguyễn Thị Thu Thủy ủng hộ Cao Thị Tâm

15/11/2012      500,000          Đoàn Xuân Phương ủng hộ chị Cao Thị Tâm

15/11/2012      100,000          Nguyễn Yến Phương ủng hộ cháu Lài Thị Thu Hiền

15/11/2012      100,000          Nguyễn Yến Phương ủng hộ cháu Huỳnh Phương Anh

15/11/2012      100,000          Nguyễn Yến Phương ủng hộ cháu Hồ Doãn Hùng

16/11/2012      500,000          Trần Cẩm Lai ủng hộ cháu Lê Văn Trường

16/11/2012      500,000          Trần Cẩm Lai ủng hộ chị Cao Thị Tâm

16/11/2012      100,000          Phan Thanh Cần ủng hộ Bùi Thị Hòa

19/11/2012      500,000          Dương Thị Mỹ Oanh ủng hộ chị Cao Thị Tâm

19/11/2012      500,000          Dương Thị Mỹ Oanh ủng hộ cháu Lê Tấn Vũ Hải

19/11/2012      1,000,000       Huy Phong,Thanh Mỹ,quỳnh Anh,Bé Ti,Tí Dô ủng hộ chị Cao Thị Tâm

19/11/2012      1,000,000       Thanh Việt, Viên Thanh, Việt Phúc, Mai Hương, Quang Anh ủng hộ Nguyễn Đình Giáp

19/11/2012      500,000          Xuân Phương, Đỗ Ngọc Thạch, Huỳnh Thị Mai ủng hộ Lê Tấn Vũ Hải

19/11/2012      300,000          Lê Lệ Hoa ủng hộ Lê Văn Trường

20/11/2012      200,000          Anh Bình ủng hộ chị  Cao Thị Tâm

20/11/2012      200,000          Quỳnh Loan ủng hộ Nguyễn Anh Đức

20/11/2012      500,000          Phương và Chương ủng hộ cháu Nguyễn Thị Trà My

16/11/2012      1,500,000       Phạm Thị Mỹ Huyền ủng hộ chị Cao Thị Tâm

19/11/2012      300,000          Cao Thị Tâm

19/11/2012      300,000          Phạm Ngọc Đức Thắng ủng hộ cháu Lê Văn Trường

19/11/2012      300,000          Văn Thế Hiển ủng hộ chị Cao Thị Tâm

19/11/2012      300,000          Văn Thế Hiển ủng hộ cháu Lê Tấn Trường An

 Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị. Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý vị trong thời gian tới.

(Danh sách sẽ được cập nhật từ ngày 11/11/2012 đến hết ngày 20/11/2012)

Ban Bạn đọc

 


tin nổi bật

Bố mẹ ngờ nghệch cùng 3 con chen chúc trong căn nhà dột nát

Sau những lần sinh con, chị Thu không nhận ra các con, cũng không cho con bú, bố mẹ buộc phải đưa chị đi viện. Gia cảnh đã khó khăn ngày càng thêm phần bi đát.

Báo VietNamNet đóng viện phí hơn 54 triệu đồng cho 2 bệnh nhân khó khăn

Họ đều là những người bệnh có hoàn cảnh ngặt nghèo, phải điều trị lâu dài khiến kinh tế gia đình kiệt quệ.

Chồng con cùng suy thận, người phụ nữ lâm cảnh bế tắc

Những ngày cuối năm, bà Nở đôn đáo về quê để xin cho con trai được 1 suất chạy thận. Thế nhưng, do không đủ máy nên cậu bé bị từ chối, buộc phải tiếp tục ở lại TP.HCM tìm đường sống.

Điều kiện giành quyền nuôi con khi ly hôn

Chồng tôi công khai ngoại tình 10 năm nay, không những vậy còn thường xuyên đánh đập, mắng chửi tôi. Nay tôi muốn ly hôn nhưng sợ không giành được quyền nuôi con do kính tế kém, căn nhà đang ở lại của bố mẹ chồng để lại.

Nam sinh bị tạt kiềm đặc được bạn đọc ủng hộ hơn 153 triệu đồng

Trên đường đi làm thêm về, em Trần Văn Cường, sinh viên năm 2 Trường Đại học công nghiệp Hà Nội bị kẻ xấu tạt kiềm đặc khiến mặt bỏng nặng, nguy cơ mù mắt phải. Bạn đọc VietNamNet vừa ủng hộ Cường số tiền hơn 153 triệu đồng.

Ông nội "gần đất xa trời" thương các cháu mồ côi đói ăn, thất học

Mẹ mất sớm, bố đi cai nghiện, chỗ dựa duy nhất của hai đứa trẻ là người ông ở tuổi gần đất xa trời thường xuyên đau ốm.

Trao hơn 35 triệu đồng đến gia đình anh Lại Văn Tùng bị ung thư

Bố bị tai nạn nằm liệt giường, con trai mắc bệnh ung thư máu. Tai ương liên tiếp ập đến khiến gia đình lâm vào cảnh khốn đốn. May mắn bạn đọc VietNamNet đã kịp thời giúp đỡ họ.

10 năm phát cơm chay miễn phí ấm lòng bệnh nhân nghèo

10 năm qua, đều đặn mỗi ngày, các thành viên nhóm thiện nguyện Thiện Tâm An cùng nhau nấu hàng trăm suất cơm, cháo chay phát miễn phí đến các bệnh nhân nghèo đang điều trị bệnh ở Hà Nội.

Niềm vui bất ngờ của gia đình anh Lâm Ngọc Điệp

Sau khi hoàn cảnh của anh Lâm Ngọc Điệp được đăng tải, ngoài số tiền hơn 46 triệu đồng do bạn đọc VietNamNet ủng hộ, gia đình còn được một nhà từ thiện giúp đỡ toàn bộ viện phí.

Chiều yêu

Dòng sông quê ai nhuộm mà xanh/ Mái chèo em ai vuốt thành nỗi nhớ/ Từ thuở nu na chăn trâu cắt cỏ/ Nay em xinh ngây ngất cả làng.

Người phụ nữ mê mải "gieo duyên lành" hơn một thập kỷ

Tự nhận mình từng là người có “tham vọng”, nhưng sau lần con trai rơi vào lằn ranh sinh tử, chứng kiến những cái chết cận kề, chị Phạm Quỳnh Trang đã thay đổi ý niệm.

Nhẫn cỏ

Tình yêu ơi mãi xao động trong lòng/ Lời thương trao anh người thi sĩ/ Dẫu xa cách vẫn đợi chờ chung thủy/ Vẫn ấm tình nhẫn cỏ ngày xưa.

Niềm vui nhân đôi của những số phận khó khăn được bạn đọc VietNamNet giúp đỡ

Cuối tháng Chạp, khi chỉ còn vài ngày ngắn ngủi là bước sang năm mới, món quà của bạn đọc VietNamNet giúp “vá lành” những tâm hồn đang khổ đau bởi bệnh tật.

Bất chợt...

Một thu xưa nở muộn giữa xuân này/ Chùm sầu đông dịu nhẹ mây ngàn say…

Nét đẹp của câu đối Tết

Viết câu đối, trưng câu đối và bình luận về lời hay, ý đẹp của câu đối vốn là phong tục đầy bản sắc văn hóa của ông cha ta trong mỗi dịp Tết đến, xuân về.