Dao Ánh

Cập nhập tin tức Dao Ánh

Điện ảnh đối với Hoàng Hà là một giấc mơ hơi hoang đường, nhưng khi Em và Trịnh ra mắt, giấc mơ đó của cô đã trở thành sự thật.