Tổng cục Du lịch vừa có văn bản đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn ông Jordan Vogt-Roberts - đạo diễn bom tấn "Kong: Skull Island" - làm Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận về việc Tổng Cục Du lịch có văn bản đề xuất đạo diễn tác phẩm bom tấn Kong: Skull Island làm Đại sứ Du lịch của Việt Nam.

“Bộ đã nhận được văn bản đề xuất của Tổng Cục Du lịch. Tuy nhiên, việc chọn Đại sứ Du lịch phải tuân thủ đúng quy trình. Bộ sẽ thành lập Hội đồng để quyết định. Dự kiến, đến ngày 9/3 sẽ có phản hồi tới Tổng Cục Du lịch”, ông Bình cho biết.

Nếu hội đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý, đạo diễn Jordan Vogt-Roberts sẽ trở thành nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên trở thành Đại sứ Du lịch Việt Nam.

{keywords}
Ông Jordan Vogt-Roberts - đạo diễn Kong Skull Island.  

Theo Quy chế Bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn, hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam có quy định rõ: “Đại sứ Du lịch Việt Nam là danh hiệu danh dự do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ nhiệm cho cá nhân hội đủ điều kiện phù hợp cho công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch Việt Nam. 

Đại sứ Du lịch Việt Nam làm việc theo nhiệm kỳ và thực hiện việc quảng bá, tuyên truyền cho du lịch Việt Nam thông qua các loại hình hoạt động công chúng, truyền thông, báo chí, nghệ thuật, nhiếp ảnh và các loại hình hoạt động khác hướng đến công chúng”.

Tiêu chuẩn để một công dân nước ngoài trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam:

1. Là công dân nước sở tại, có tình cảm và gắn bó với Việt Nam, lý lịch nhân thân tốt, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và những quy định của nước sở tại.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, gương mẫu, trách nhiệm, có đủ điều kiện về sức khỏe.

3. Có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực hoạt động của mình, có thành tựu nổi bật trong hoạt động nghề nghiệp, xã hội tại nước sở tại, có đóng góp tích cực cho Việt Nam.

4. Có khả năng trình bày, tuyên truyền trước công chúng nước ngoài bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ nước sở tại.

5. Có khả năng vận động tài chính từ những nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam.

6. Tự ứng cử hoặc được cá nhân, tổ chức khác giới thiệu ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam.

Hậu trường chưa từng tiết lộ về bom tấn 'Kong: Skull Island' khi quay tại VN

Theo Zing