đạo đức lối sống

tin tức về đạo đức lối sống mới nhất

"Tất cả vì học sinh thân yêu" sao lại để trẻ đội nắng trong lễ khai giảng?icon
Người thầy27/07/20190

"Tất cả vì học sinh thân yêu" sao lại để trẻ đội nắng trong lễ khai giảng?

 - Ngành Giáo dục có rất nhiều khẩu hiệu ai cũng nhớ, ví dụ “Tất cả vì học sinh thân yêu”, nhưng thực tế các em vẫn phải ngồi “đội nắng” trong ngày khai giảng.