Đào Duy Tùng

Cập nhập tin tức Đào Duy Tùng

Bắt anh họ bệnh nhân mắc Covid-19 vì giúp em nhập cảnh trái phép

Đào Duy Tuấn bị bắt khi tổ chức cho em họ là Đ.D.T., người mắc Covid-19 có mã số bệnh nhân 3051, từng trốn sang Lào rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Lời hối hận của người nhập cảnh trái phép, làm lây dịch Covid-19 cho nhiều người

“Tôi biết mình vi phạm pháp luật. Hành vi của tôi đã làm ảnh hưởng đến nhiều người, gây hại cho xã hội”.