- Đáp án được GS Nguyễn Tiến Dũng giới thiệu thông qua một clip mô phỏng rất chi tiết bằng thí nghiệm bằng xe đạp.

Bài toán tưởng như có đáp án rất đơn giản, nhưng thông qua thí nghiệm cho thấy, xẹ đi lùi hay tiến phụ thuộc vào từng trường hợp khác nhau khi ta đặt vị trí để phân tích độ lớn Momen theo kích thước bánh xe và bàn đạp, thông qua tỉ lệ giữa các Momen.

Có thể nói, bài toán rất căn bản nhưng có ý nghĩa phổ quát hơn rất nhiều so với giáo trình vật lý-ròng rọc được học tại trường phổ thông. 

  • Ngọc Cương