{keywords}
Đáp án tên quốc gia là: Iran.

Khánh Hòa (Theo Bright Side)

Quốc gia này có tên là gì?

Quốc gia này có tên là gì?

 Từ hình ảnh dưới đây, hãy cho chúng tôi biết tên của một quốc gia mà bạn đang nghĩ đến.