đập dâng Lạc Tiến

Cập nhập tin tức đập dâng Lạc Tiến

Thanh tra dự án cấp nước Vũng Áng đội vốn 2.550 tỷ

Thanh tra Chính phủ sẽ làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh, công bố quyết định thanh tra việc đội vốn 2.550 tỷ tại Dự án cung cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng.

Sự cố tại đập 1.000 tỷ được phát hiện từ lâu?

Sự cố võng, nứt mái, dầm tại đập dâng Lạc Tiến ảnh hưởng đến sự an toàn, chất lượng công trình. Mặc dù Sở Xây dựng yêu cầu xử lý để đảm bảo an toàn trước ngày 15/5, nhưng đến nay phương án khắc phục vẫn chưa được phê duyệt.