đập trên sông hồng

Cập nhập tin tức đập trên sông hồng

Bản chất dự án là khai thác khoáng sản sông Hồng?

GS.TS Vũ Trọng Hồng cho rằng cần bóc trần ngay mục đích chính của đơn vị trình dự án trên sông Hồng.

Chưa quốc gia nào cho nối sông biên giới

Phân tích của nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, GS.TS Vũ Trọng Hồng.