đất Hoà Lạc

Cập nhập tin tức đất Hoà Lạc

Bộ Kế hoạch Đầu tư lên tiếng về tiến độ dự án Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã ưu tiên bố trí đủ vốn theo nhu cầu là 2.367 tỷ đồng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích Khu công nghệ cao Hòa Lạc theo quy hoạch…