Data Warehouse

Cập nhập tin tức Data Warehouse

Lợi ích từ Data Warehouse - "chiếc dạ dày" dữ liệu của doanh nghiệp

Khi lượng dữ liệu mà doanh nghiệp phải xử lý mỗi ngày quá lớn và phức tạp với nhiều hệ thống và công cụ cần được điều phối, Data Warehouse sẽ là giải pháp tối ưu hỗ trợ doanh nghiệp.