Datbet Championship

Cập nhập tin tức Datbet Championship

StarsBoba được mời tham dự giải DOTA 2 khu vực

Đối thủ của họ sẽ là Mineski, MiTH.Trust, Scythe, Titan, MVP.Phoenix và nhiều cái tên "đáng sợ" khác.