đấu giá tên miền

Cập nhập tin tức đấu giá tên miền

Mới đây một tên miền .eth dạng 3 chữ số đã được bán với giá cao kỷ lục, gần 4 tỷ đồng.