dấu hiệu tinh hoàn ẩn

Cập nhập tin tức dấu hiệu tinh hoàn ẩn

Vô tình phát hiện bất thường khi thấy bìu con trai không cân đối, khi tắm, mẹ bé V.A sờ nắn "vùng kín" của con thì chỉ thấy có một bên tinh hoàn.