Đau mỏi vai gáy cổ

Cập nhập tin tức Đau mỏi vai gáy cổ

Bỏng da sau khi đốt ngải, hương, chữa mỏi vai gáy

Bệnh nhân nữ, 52 tuổi, thấy đau mỏi cổ vai gáy nên đến thầy lang gần nhà đốt ngải đốt hương. Sau đó, bà đau nhiều, hạn chế vận động, trên vai chi chít vết bỏng mưng mủ.