đậu mùa

Cập nhập tin tức đậu mùa

Nổ gây cháy tại phòng thí nghiệm chứa virus đậu mùa

Cơ sở có tên thường gọi Vector là một trong hai địa điểm duy nhất trên thế giới chứa virus đậu mùa, và cũng chứa các mẫu virus Ebola.