dây chuyền sản xuất thuốc

Cập nhập tin tức dây chuyền sản xuất thuốc

Thêm 1 dây chuyền sản xuất của Dược Hậu Giang đạt chuẩn quốc tế

Ngày 18/12/2020, tại Cần Thơ diễn ra Lễ công bố đạt chứng nhận Japan GMP cho dây chuyền viên nén bao phim và tái cấp chứng nhận cho dây chuyền viên nén của Dược Hậu Giang.

Dược Hậu Giang công bố 2 dây chuyền đạt chuẩn quốc tế

Ngày 12/4/2019, Dược Hậu Giang tổ chức lễ công bố hai dây chuyền sản suất thuốc đạt tiêu chuẩn quốc tế PIC/S-GMP và JAPAN-GMP.