đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

Cập nhập tin tức đề án ngoại ngữ quốc gia 2020

Thiếu trầm trọng giáo viên tiếng Anh

Theo tính toán sơ bộ, số giáo viên cần bổ sung để dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần cho các lớp 3, 4 và 5 thuộc Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 là gần 7.770 người

Quy định mới về học tiếng Anh cho HS lớp 3

Từ năm 2018, tất cả học sinh lớp 3 đến lớp 5 đều học tiếng Anh 4 tiết/tuần. Các sở GD-ĐT phải tuyển đủ giáo viên ở bộ môn này .