Đề án số hóa truyền hình

Cập nhập tin tức Đề án số hóa truyền hình

65% người dân Việt Nam đã sử dụng truyền hình số

Đây là kết quả đáng ghi nhận sau khi giai đoạn 1 và 2 của Đề án Số hoá truyền hình được triển khai.

Đẩy mạnh Đề án số hóa truyền hình giai đoạn II trong năm 2017

Cục Tần số cần đẩy mạnh triển khai Đề án số hóa truyền hình giai đoạn II nhằm đảm bảo đúng tiến độ đề ra trong năm 2017.