đế chế việt

Cập nhập tin tức đế chế việt

'Chim sẻ đi nắng' sẵn sàng bỏ game vì bạn gái

Lần đầu tiên thần đồng Game AOE chia sẻ về bản thân, việc nổi tiếng ở trường và những dự định sau này.