- Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Địa lý lớp 11 năm học 2015-2016 của Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (Bình Thuận) đưa con số GDP năm 2010 của Việt Nam cao gấp 145 lần Thái Lan.

Câu IV của đề kiểm tra môn Địa lí khối lớp 11 của Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo (Bình Thuận cho biết tổng sản phẩm trong nước (viết tắt là GDP) theo giá thực tế của Thái Lan và Việt Nam năm 2010 lần lượt là 701,0 triệu USD và 101.611,4 triệu USD, tức Việt Nam cao gấp 145 lần Thái Lan.

{keywords}
Đề kiểm tra học kỳ II lớp 11 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận
Theo Ngân hàng Thế giới, GDP danh nghĩa (giá cả được tính theo thời điểm sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ) năm 2010 của Thái Lan và Việt Nam lần lượt là 340.923,6 triệu USD và 115.931,7 triệu USD, tức Việt Nam thua Thái Lan 2,9 lần.
Ý thứ hai của câu IV yêu cầu học sinh nhận xét về GDP thực tế của các quốc gia đã nêu trong đề. 
Không rõ nếu học sinh chỉ ra bảng thống kê đề đưa ra không đúng có được chấm điểm?
  • Văn Chung