đề thi thử nghiệm

Cập nhập tin tức đề thi thử nghiệm

Đề thi tham khảo môn Địa lý lạc hậu do căn cứ vào sách giáo khoa

Đề thi tham khảo môn Địa lý do Bộ GD-ĐT công bố hôm 14/5 được cho là có nhiều câu hỏi có kiến thức bị lạc hậu so với thực tế. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT khẳng định đề thi được biên soạn theo đúng kiến thức SGK.

Đáp án tham khảo đề thi môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án tham khảo đề thi môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án tham khảo đề thi môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án đề thi môn Sinh học để thí sinh tham khảo.

Đáp án tham khảo đề thi môn Vật lí kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án đề thi môn Vật lí kỳ thi THPT quốc gia 2017 để thí sinh tham khảo.

Đáp án tham khảo đề thi môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Đáp án đề thi môn Toán để thí sinh tham khảo.

Đề thi tham khảo môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn Hóa học kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn Lịch sử kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi thử tham khảo môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn Địa lý kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Tiếng Nga kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo bài thi môn Tiếng Nga kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Tiếng Trung kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn Tiếng Trung kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Tiếng Đức kỳ thi THPT quốc gia 2017

 Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn Tiếng Đức kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp kỳ thi THPT quốc gia 2017

 Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo môn Tiếng Pháp kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo bài Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề tham khảo cho bài thi Khoa học tự nhiên kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo bài Khoa học xã hội kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề tham khảo cho bài thi Khoa học xã hội kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi tham khảo môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT công bố đề thi tham khảo bài thi môn Toán kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đề thi thử nghiệm môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi thửu nghiệm bài thi môn Ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2017.