Trường Phổ thông năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển 2 lớp 10 chuyên Văn, mỗi lớp 35 học sinh.

Dưới đây là đề thi môn Ngữ văn

{keywords}
Đề thi vào lớp 10 chuyên Văn Trường phổ thông năng khiếu

Trong hơn 2.600 học sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu, lớp chuyên Văn nhận được 607 nguyện vọng. Tỷ lệ "chọi" vào lớp chuyên Văn là 1/8,67.

Kỳ thi vào lớp 10 Trường phổ thông năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) diễn ra từ ngày 11-15/7.

Học sinh làm  bài thi 4 môn trong đó ba môn Toán, Văn, Anh (điều kiện) và 1 môn chuyên tự chọn.

Lê Huyền

Đề thi môn Toán vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu

Đề thi môn Toán vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu

Hôm nay, hơn 2.600 học sinh bắt đầu làm bài thi vào lớp 10 Trường Phổ thông năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM).