đê vỡ

Cập nhập tin tức đê vỡ

Doanh nghiệp, doanh nhân chung tay ủng hộ đồng bào Thanh Hóa bị lũ lụt

Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội đã kêu gọi toàn thể hội viên, doanh nhân, mạnh thường quân chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ tại Thanh Hóa.