Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) giai đoạn 2020 - 2025.

Quyết định cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến các ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ TT&TT như: cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền; cung cấp trò chơi điện tử G1, G2, G3, G4 trên mạng; báo chí; kinh doanh dịch vụ viễn thông; hoạt động của nhà xuất bản; kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì; kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm; dịch vụ bưu chính; công nghệ thông tin; khoa học và công nghệ; kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền; Internet; sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin mạng.

{keywords}
Đề xuất bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử G1. Ảnh minh họa

Theo phương án đề xuất, sẽ bãi bỏ nhiều thủ tục với dịch vụ trò chơi điện tử G1 như: thủ tục cấp giấy phép; cấp lại giấy phép; gia hạn giấy phép hay thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng…

Việc cắt giảm các thủ tục hành chính, giảm điều kiện kinh doanh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực. Đồng thời, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung vào quản lý nội dung đối với từng trò chơi điện tử được phát hành.

Cắt giảm thủ tục hành chính sẽ khiến chi phí tuân thủ giảm xuống đáng kể. Chẳng hạn, với việc cắt giảm 100% thủ tục cấp giấy phép có thể tiết kiệm được 82.958.000 đồng/năm.

Ngoài ra, phương án này cũng đề xuất bãi bỏ nhiều điều kiện trong hoạt động kinh doanh đối với dịch vụ cung cấp game G1.

Cụ thể, về thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, Quyết định bỏ thành phần hồ sơ “Phương án địa điểm đặt phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phù hợp theo diện tích quy định” và bỏ thành phần hồ sơ “Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng", đồng thời, bổ sung hình thức thực hiện thủ tục hành chính trên phương tiện điện tử (chuyển hình thức các bản giấy thành bản điện tử).

Để có thể thực thi, phương án đề xuất sửa đổi một số quy định tại Nghị định 72 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng của Chính phủ ban hành năm 2013.

Ngoài dịch vụ cung cấp trò chơi G1, phương án đề xuất bãi bỏ toàn bộ thủ tục hành chính cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, G2, G3, G4 trên mạng.

Để tạo điều kiện cho các nhà xuất bản trong việc đáp ứng các yêu cầu về trụ sở làm việc, Quyết định đơn giản hóa điều kiện kinh doanh: “Trụ sở của nhà xuất bản có diện tích phù hợp, đáp ứng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc” thành “ có trụ sở đáp ứng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc”.

Đồng thời, Quyết định cũng gộp 2 thủ tục hành chính gồm cấp lại và cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm thành 1 thủ tục hành chính.

Với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm, Quyết định đơn giản hóa quy trình thực hiện cấp xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử theo hướng chỉ thực hiện thẩm định đề án hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử và cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động ngay (nếu đề án đủ điều kiện và được chấp nhận).

Theo phương án đơn giản hóa, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính và Giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam thành Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Duy Vũ

Màn hình chơi game rộng hơn 1 mét của Samsung bán giá gần 55 triệu đồng

Màn hình chơi game rộng hơn 1 mét của Samsung bán giá gần 55 triệu đồng

Màn hình cong chơi game Odyssey Neo G9 của Samsung được thiết kế theo tỷ lệ siêu rộng, bề ngang hơn 1 mét, có giá bán gần 55 triệu đồng tại Việt Nam.