Dead or Alive Xtreme 3

Cập nhập tin tức Dead or Alive Xtreme 3

Dead or Alive Xtreme 3 đã cập nhật phiên bản cho kính thực tế ảo

Được biết, người chơi có thể download bản DLC cập nhật tính năng hỗ trợ kính thực tế ảo VR đối với Dead or Alive Xtreme 3 một cách hoàn toàn miễn phí nếu như bạn đã mua bản quyền tựa game này.