Deadeye “It’s High Noon”

Cập nhập tin tức Deadeye “It’s High Noon”

Hướng dẫn cách chơi sát thủ Genji trong Overwatch

Để có thể sử dụng Genji một cách hiệu quả trong combat thì nhân vật này sẽ đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, bởi nhìn chung, kỹ năng cơ bản của Genji không quá nổi trội so với các đồng minh của anh ấy.