Nhân sự kiện game sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam, Vạn Tướng Trận xin ra mắt bộ ảnh Cosplay “sắc đỏ” của game Vạn Tướng Trận.

Trang chủ: Vantuong.123game.vn
Fanpage: facebook.com/vantuong.123game.vn

 

BI VI