dịch chuyển vốn FDI

Cập nhập tin tức dịch chuyển vốn FDI

Hút đại bàng đến xây tổ: Thế giới biến động, Việt Nam đón dòng tiền

Ưu thế từ các Hiệp định thương mại, yếu tố chi phí lao động và thuế quan đang tiếp tục giúp Việt Nam trở thành điểm đến sáng giá trong làn sóng dịch chuyển của các doanh nghiệp nước ngoài.

Vững trước nguy biến, Việt Nam 'miền đất mới' cho đại bàng làm tổ

Với nỗ lực ngăn chặn thành công đại dịch Covid-19 và giữ mức tăng trưởng GDP dương trong năm nay, Việt Nam đang là điểm đến lý tưởng, thu hút lượng lớn dòng vốn FDI dịch chuyển.