dịch giả

Cập nhập tin tức dịch giả

Sứ mệnh của dịch giả

Thành công lớn nhất khi dịch sách là tiếng nói, tư tưởng của mỗi tác giả, tác phẩm vượt ra khỏi biên giới, kết nối với những tâm hồn đồng điệu phương xa. Các dịch giả cần chung sức giúp nền văn học nước nhà tỏa sáng trên trường quốc tế.

Chuyện về người thày từng bị gọi lên vì cho sinh viên nghe “đài địch”

Trong ký ức của nhiều nhà ngoại giao, họ vẫn nhớ như in hồi đi sơ tán, “thầy Hoàng Túy mỗi lần đi dạy đều mang theo chiếc đài Orionton. Họ được thày cho nghe đài VOA, rồi BBC”.