dịch vụ AWS

Cập nhập tin tức dịch vụ AWS

Cơ hội cuối cùng tận hưởng ưu đãi dịch vụ AWS từ CMC Telecom

Tiếp tục đem đến những lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp sử dụng giải pháp AWS, CMC Telecom mang những cơ hội cuối nhận ưu đãi độc quyền tháng 5 dành riêng cho khách hàng đăng ký dịch vụ AWS thông qua CMC Telecom.