dịch vụ Internet quốc tế

Cập nhập tin tức dịch vụ Internet quốc tế

Nhà mạng phản hồi sự cố cáp quang biển

Viettel, VNPT và FPT là những nhà mạng đang sử dụng nhiều dung lượng trên 2 tuyến cáp biển IA, APG hơn cả. Để hạn chế ảnh hưởng từ sự cố trên 2 tuyến cáp biển này, các nhà mạng đều đã triển khai phương án chuyển hướng lưu lượng.