dịch vụ lưu trữ đám mây

Cập nhập tin tức dịch vụ lưu trữ đám mây

Hãy lưu lại tất cả playlist của bạn vì SoundCloud chỉ còn đủ chi phí để vận hành trong 50 ngày

SoundCloud là một trong những mạng xã hội âm nhạc phổ biến nhất hành tinh cho đến thời điểm này với 175 triệu người dùng ở 190 quốc gia. Nếu bạn nghĩ SoundCloud sẽ còn tồn tại lâu thì rất tiếc, nhiều phần trăm bạn đã sai.