dịch vụ phát thanh truyền hình

Cập nhập tin tức dịch vụ phát thanh truyền hình

Bộ TT&TT hướng dẫn thực hiện các quy định mới về dịch vụ phát thanh, truyền hình

Các chính sách mới trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình được Chính phủ quy định tại Nghị định 71, sẽ đi vào cuộc sống khi Bộ TT&TT kịp thời ban hành 2 thông tư hướng dẫn.

Sẽ gỡ ứng dụng truyền hình vi phạm khỏi giao diện và điều khiển tivi

Bộ TT&TT sẽ yêu cầu 5 nhà sản xuất tivi lớn dừng tích hợp hoặc gỡ bỏ ứng dụng xem truyền hình vi phạm pháp luật trên giao diện màn hình và điều khiển tivi.

Biên tập nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu trên nguyên tắc bảo vệ trẻ em

Một nguyên tắc biên tập nội dung phát thanh, truyền hình theo yêu cầu được đề xuất tại dự thảo Thông tư mới là bảo vệ trẻ em và đối tượng khác dễ bị tổn thương trước các nội dung không phù hợp hoặc có thể có tác động tiêu cực.