dịch vụ viễn thông công ích

Cập nhập tin tức dịch vụ viễn thông công ích

Còn khoảng 7.000 thôn bản chưa có đường cáp quang Internet

Hôm 4/11, tại Quốc hội đã diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn về Nhóm vấn đề thứ 2 - lĩnh vực Thông tin & Truyền thông (TT&TT).

Hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại cố định hoặc di động trả sau

Thủ tướng đồng ý triển khai hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng một thuê bao điện thoại cố định hoặc di động trả sau từ Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích.