điểm 0

Cập nhập tin tức điểm 0

Công an điều tra vụ thí sinh điểm 10 Vật lí, điểm 0 Toán

Cơ quan công an Phòng An ninh chính trị - Nội bộ tỉnh Nghệ An (PA83) đã tiến hành điều tra vụ việc thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng có điểm các môn “bất thường” Hóa 8 điểm, Vật lý 10 và Toán 0.

Khi thày giáo Mỹ hỏi học sinh Việt về cuộc chiến

"Thái độ không thích môn Lịch sử cho thấy sự chủ động của tuổi trẻ và đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách dạy và học sử.”