Điểm Bổ Trợ Then Chốt

Cập nhập tin tức Điểm Bổ Trợ Then Chốt

[LMHT] 04 điểm đáng lưu ý ở bản cập nhật 7.6

(GameSao.vn) - Galio làm lại, metagame đường trên cùng đường dưới có sự chuyển dịch mạnh mẽ...là những điểm nhấn ở phiên bản mới nhất.