- Trường ĐH Ngoại thương cho biết điểm chuẩn trúng tuyển vào trường sẽ công bố cuối giờ chiều nay. Ngành thấp nhất của trường này có điểm trúng tuyển là 24,5 với khối A1 và D; 26 điểm khối A.

Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngoại thương Lê Thị Thu Thủy cho biết: Hội đồng tuyển sinh của Trường ĐH Ngoại thương đã họp bàn và quyết định điểm trúng tuyển cho từng ngành, từng khối vào trường.

Điểm chuẩn ngành thấp nhất của trường là ngành luật với mức điểm 24,5 khối A1 và D; 26 điểm khối A.

Danh sách điểm trúng tuyển từng chuyên ngành chi tiết tại đây.

  • Văn Chung