Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2015.

Ngành Bác sĩ đa khoa có điểm chuẩn cao nhất 28 điểm

Tiếp đến là ngành Bác sĩ răng hàm mặt với 27,25.  Ngành thấp nhất lấy 22,75.

Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ cho các thí sinh có tổng điểm bằng điểm trúng tuyển trong đó điểm Hóa áp dụng cho ngành Dược sĩ đại học và Dược sĩ cao đẳng; điểm Sinh áp dụng cho tất cả các ngành còn lại.

 

Thứ tự Ngành Điểm trúng tuyển Tiêu chí phụ Trúng tuyển NV1 Trúng tuyển NV2 Trúng tuyển NV3 Trúng tuyển NV4 Tổng số thí sinh trúng tuyển
1 Bác sĩ đa khoa 28,00 7 347 0 0 0 347
2 Bác sĩ răng hàm mặt 27,25 7,75 35 71 0 0 106
3 Dược sĩ đại học 26,00 9 182 87 20 0 289
4 Cử nhân xét nghiệm y học 25,00 7,5 31 20 11 1 63
5 Bác sĩ y học cổ truyền 24,75 7,25 77 42 17 7 143
6 Bác sĩ y học dự phòng 24,25 6,25 37 37 6 2 82
7 Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học 23,75 7,75 17 18 15 3 53
8 Cử nhân điều đưỡng đa khoa 23,25 7,5 70 53 28 6 157
9 Cử nhân điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức 23,25 7 21 28 9 1 59
10 Cử nhân phục hồi chức năng 23,25 7 23 18 10 3 54
11 Cử nhân kỹ thuật phục hình răng 23,00 7 14 20 9 2 45
12 Cử nhân y tế cộng đồng 22,75 6,75 9 14 15 24 62
13 Cử nhân điều dưỡng chuyên ngành hộ sinh 22,75 7,25 29 26 20 9 84
14 Dược sĩ cao đẳng 23,25 7,5 52 43 7 11 113

Lê Huyền