- Chiều 24/8, Học viện Ngân hàng đã công bố điểm trúng tuyển các chuyên ngành đào tạo của trường. Ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường lấy 22,75 điểm.

Theo đó, ngành Kế toán của trường lấy điểm  cao nhất là 22,75 điểm. Ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng đều có điểm chuẩn là 22,25 điểm. Ngành Hệ thống thông tin quản lí với tổ hợp môn A00, A01 có điểm trúng tuyển là 22 điểm, tổ hợp môn D01 và D07 có điểm trúng tuyển là 21,5 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Anh có điểm trúng tuyển là 22 điểm.

Điểm trúng tuyển các chuyên ngành hệ cao đẳng của trường lấy 12 điểm.

Thí sinh xem chi tiết tại đây.

  • Văn Chung