Theo đó, năm nay điểm chuẩn vào lớp chuyên Toán và chuyên Tin cao nhất là 20,5 điểm.

Các lớp chuyên Vật lý, Hóa học, Sinh học có cùng mức điểm chuẩn là 16,5.

{keywords}

Điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2020


Thanh Hùng

Lời giải đề Toán vòng 2 Chuyên Khoa học Tự nhiên

Lời giải đề Toán vòng 2 Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đề thi môn Toán chuyên (vòng 2) vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2020 khó hơn năm ngoái, có tính phân loại cao.